Informatie voor de Melkveehouder

U of uw professionele klauwverzorger registreert de bevindingen tijdens het klauwverzorgen digitaal met behulp van een smartphone, tablet of pda (handcomputer). U geeft CRV toestemming om de stallijstgegevens beschikbaar te stellen aan de klauwverzorger. Als u zelf de klauwverzorger bent, slaat u die stap over. De klauwverzorger stuurt de digitale stallijsten, aangevuld met de klauwdata, terug naar CRV. Deze gegevens worden verwerkt tot leesbare, bruikbare informatie voor uw bedrijf, die u gemakkelijk kunt raadplegen in CRV Bedrijf. Op die manier kunt u gericht werken aan een veestapel met een goede klauwgezondheid.