img-klauwgezondheid

Feiten over klauwgezondheid

Algemene info:

Lees meer »

Aanpak van klauwaandoeningen

Lees meer »

Voordelen van klauwgezondheid

Een betere klauwgezondheid zorgt voor een:

  • verbeterde voeropname per koe.
  • verhoogde melkproductie.
  • verbeterde vruchtbaarheid per koe.
  • verhoogde levensduur per koe.
  • gerichtere inzet van antibiotica en minder behandelkosten.

Erfelijke aanleg van klauwgezondheid

Klauwaandoeningen en kreupelheid vormen samen met mastitis en verminderde vruchtbaarheid de belangrijkste bedrijfsgezondheidsproblemen in de Nederlandse en Vlaamse melkveehouderij. Onderzoek toont aan dat een gemiddeld bedrijf met honderd melkkoeien een extra kostenpost heeft van € 5300 per jaar. De GD geeft aan dat deze schade kan variëren van € 100 tot € 300 of meer per kreupele koe.

De omgeving (staltype, vloertype) en het management (het voerrantsoen, preventief klauwbekappen, het gebruik van voetbaden) hebben veel invloed op de klauwkwaliteit.

Daarnaast speelt ook de genetica een aanzienljike rol.

De invloed van de genetica op het voorkomen van klauwproblemen
Onderzoek en praktijkervaringen hebben duidelijk aangetoond dat er grote verschillen zijn tussen dochters van verschillende stieren in het hebben van klauwproblemen.

Een bekend voorbeeld zijn de dochters van Stadel en Kian, die ongeveer gelijktijdig op de bedrijven liepen. Hoewel de score voor beenwerk van Stadel en Kian respectievelijk 102 en 105 bedraagt, waardoor ze dus allebei gezien mogen worden als beenverbeteraars, blijkt dat er enorme verschillen zijn in het voorkomen van klauwproblemen bij de dochters van beide stieren.

Uit via DigiKlauw verzamelde klauwgegevens van 5500 Kian- en 1600 Stadeldochters bleek dat bij de dochters van Stadel 35 procent last had van mortellaro en 33 procent van stinkpoot, terwijl dit bij de dochters van Kian beduidend minder was met 22 procent mortellaro en 17 procent stinkpoot. Het blijkt ook dat beenproblemen voor 80 procent bepaald worden door problemen aan de klauwen. Deze variatie leidde ertoe dat er fokwaarden konden worden berekend voor klauwgezondheid. Sinds april 2010 zijn goede fokwaarden beschikbaar om de genetische aanleg voor klauwgezondheid in te schatten.

Stierkeuze en het voorkomen van klauwproblemen
Bij alle stieren, zowel jong als oud, worden nu fokwaarden geschat op basis van werkelijke data of genoomfokwaarden.

Voor Stadel bedraagt de fokwaarde voor klauwgezondheid 92 en voor Kian 106.

Stier Goede klauwgezondheid Stier Slechte klauwgezondheid
Kian 106 Stadel 92
Atlantic 109 Paramount 96
Titanium 109 Blitz 98
Hunter 109 Roumare 96
G-Force 106 Toystory 90
Solero 112 Support 96
Surprise 108 Buckeye 94
Africa 111 Elayo 93
Brooklyn 107 Spencer 95
Passe 104 Zabing 93
Kodak 105 Mr. Burns 93

Dat door middel van fokkerij het aantal klauwproblemen sterk is terug te dringen, is in de tabel te zien. Hier zien we de fokwaarde voor klauwgezondheid van de volgende drie stieren: Laurenzo met een gemiddelde fokwaarde, Atlantic met een zeer goede en Paramount met een matige fokwaarde voor klauwgezondheid. Op basis van honderden en duizenden dochters van deze stieren die gescoord zijn, zien we dat de dochters van Atlantic ruim 30 procent minder klauwproblemen hebben dan de dochters van de beide andere stieren. Het feit dat de dochters van Atlantic veel minder klauwproblemen hebben, resulteert in een hoge fokwaarde voor dit kenmerk bij de stier Atlantic.

Laurenzo Atlantic Paramount
Fokwaarde klauwgezondheid 100 109 96
Dochters in DigiKlauw 2961 743 4146
Geregistreede klauwproblemen in DigiKlauw
Vaarzen gemiddeld -23% +7%
Koeien gemiddeld -41% gemiddeld
Totaal gemiddeld -34% +3%
Minder
klauwproblemen

Klauwgezondheidsscore (KGS)

De klauwgezondheidsscore (KGS) is een belangrijke graadmeter voor de klauwgezondheid. De klauwgezondheidsscore is een berekende en gecorrigeerde (o.a. pariteit en seizoen) score voor het bedrijf ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De KGS wordt zowel per aandoening (Mortellaro, Stinkpoot, Zoolbloeding, Wittelijn, Zoolzweer, Tyloom) of als totale KGS berekend.

Lees meer »