Vragen van melkveehouders

Hoe wordt de Klauw Gezondheid Score (KGS) berekend?

De KGS is een berekening die gemaakt wordt voor het gehele koppel, waarin enkele correctiefactoren meegewogen worden zoals seizoen en leeftijd. De score van uw koppel wordt vergeleken met het landelijk gemiddelde. Een score van 50 geeft aan dat uw koppel overeenkomt met het landelijk gemiddelde. Een hogere score geeft aan dat uw koppel beter scoort dan het landelijk gemiddelde.

De KGS wordt over alle aandoeningen berekend en over iedere aandoening afzonderlijk.

Waarom worden er voor sommige aandoeningen 3 niveaus gescoord door de klauwverzorger?

Allereerst geeft de klauwverzorger aan of er wel of geen aandoening is en vervolgens wordt de ernst vastgelegd. Bij besmettelijke aandoeningen is het allereerst van belang om te weten of er wel of geen sprake is van een besmetting, dat komt terug in de KGS.

Vervolgens geeft de ernst van de aandoening aan hoeveel last de dieren van een aandoening hebben (kreupel). Bij besmettelijke aandoeningen is het belangrijk zo vroeg mogelijk maatregelen te treffen zodat de ernst niet snel toeneemt.

In DigiKlauw vindt u zowel de KGS als per aandoening de ernst van de aandoening. Deze gegevens zijn beide belangrijk om in het oog te houden en om de maatregelen erop af te stemmen.

Wie kan de gegevens van DigiKlauw inzien?

Als veehouder bepaalt u wie er inzage mag hebben. Dit geeft u aan bij de deelnameregistratie. U kunt de informatie bijvoorbeeld delen met uw dierenarts en/of voeradviseur en uiteraard met de klauwverzorger. Daarnaast gebruikt CRV de gegevens voor de fokwaardeschatting. CRV en GD hebben als databeheerders inzage in de gegevens, maar mogen die slechts gebruiken voor andere doeleinden met uw toestemming.

Hoeveel kost DigiKlauw?

De kosten voor het DigiKlauw-abonnement DigiKlauw bedragen € 22,50 per veehouder per jaar. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het gebruik van de DigiKlauw- app of andere kosten voor de klauwverzorger. De kosten voor DigiKlauw zijn voor de veehouder, tenzij anders afgesproken met de klauwverzorger.

Kan ik als veehouder zonder klauwverzorger ook gebruik maken van DigiKlauw?

DigiKlauw heeft een bepaalde hoeveelheid informatie nodig om nuttige en bruikbare output te kunnen geven. Daarom adviseert CRV u om DigiKlauw via een klauwverzorger te gebruiken en zo structureel minimaal 10 koeien per keer te bekappen. Een klauwverzorger heeft een opleiding Klauwverzorging afgerond en bekapt minstens 2000 koeien per jaar. Zo levert DigiKlauw u de juiste informatie om gericht te kunnen werken aan de verbetering van klauwgezondheid op uw bedrijf.