img-vraag-antwoord

Vraag & antwoord

Hoe wordt de Klauw Gezondheid Score (KGS) berekend?

De KGS is een score van de klauwgezondheid voor de gehele veestapel op het bedrijf, waarin enkele correctiefactoren meegewogen worden zoals seizoen en pariteit. De score van het bedrijf wordt vergeleken met het landelijk gemiddelde. Een score van 50 geeft aan dat de veestapel overeenkomt met het landelijk gemiddelde. Een hogere score geeft aan dat de veestapel beter scoort dan het landelijk gemiddelde.

De KGS wordt over alle aandoeningen berekend en over iedere aandoening afzonderlijk.

Waarom worden er voor sommige aandoeningen 3 niveaus gescoord door de klauwverzorger?

Bij de eerste aandoeningen, die op de inbrengpagina kunnen worden vastgelegd, kan de ernst van de aandoening worden ingevuld. Dit bepaalt mede de te nemen maatregelen. De klauwenscorekaart geeft een indicatie of de score licht (1) , matig (2) of ernstig (3) is.

Bij sommige aandoeningen wordt alleen gescoord of er sprake is van een aandoening. Dat komt terug in de KGS.

Bij besmettelijke aandoeningen is het belangrijk zo vroeg mogelijk maatregelen te treffen zodat de ernst niet snel toeneemt.

In DigiKlauw vindt u zowel de KGS als per aandoening de ernst van de aandoening. Deze gegevens zijn beide belangrijk om in het oog te houden en om de maatregelen erop af te stemmen.

Wie kan de gegevens van DigiKlauw inzien?

CRV heeft als databeheerder inzage in de gegevens van DigiKlauw. Uiteraard heeft ook de klauwverzorger toegang tot de gegevens. Pas nadat u daarvoor toestemming hebt verleend, kunnen de adviseurs op uw bedrijf de informatie in DigiKlauw inzien. U kunt de informatie bijvoorbeeld delen met de GD, uw dierenarts en/of voeradviseur. Daarnaast gebruikt CRV de gegevens voor de fokwaardeschatting. CRV of GD kunnen de informatie ook gebruiken om op sectorniveau de klauwgezondheid te monitoren. Dan zijn de gegevens niet te herleiden tot individuele dieren of veehouders.

Wat is het tarief voor DigiKlauw?

Het DigiKlauwtarief bedraagt € 7,80 per bedrijf per kwartaal. Het abonnement kan betaald worden door de veehouder of door de klauwverzorger.

Kan ik als veehouder zonder klauwverzorger ook gebruik maken van DigiKlauw?

Dit is mogelijk.DigiKlauw heeft wel een minimum hoeveelheid informatie nodig om nuttige en bruikbare output te kunnen geven. Digiklauw werkt het best als u structureel minimaal 10 koeien per keer bekapt. Zo levert DigiKlauw u de juiste informatie om gericht te kunnen werken aan de verbetering van klauwgezondheid op uw bedrijf.

Waarom moet ik ook koeien registreren die geen aandoeningen hebben?

Dit is nodig om de KGS te kunnen berekenen. Voor de KGS is het belangrijk het percentage dieren met aandoening te kennen t.o.v. het totaal aantal bekapte koeien. Daarnaast geeft het inzicht in welke koeien wanneer bekapt zijn et cetera.

Waar kan ik als dierenarts de DigiKlauw-gegevens vinden?

De DigiKlauw-gegevens kunt u vinden in pirDAP.

Hoe kan ik de gegevens goed gebruiken in mijn bedrijfsbegeleiding?

Ons advies is om de gegevens standaard te bespreken in de reguliere bedrijfsbegeleiding en om ze minimaal één keer per jaar diepgaander aandacht te geven in een ‘klauwgezondheidsgesprek’.