Informatie voor de Klauwverzorger

In DigiKlauw kunt u, de professionele klauwverzorger, digitaal de klauwgezondheidsgegevens vastleggen via uw smartphone, tablet of PDA (handcomputer). Deze gegevens worden na uw bezoek doorgestuurd aan CRV. De veehouder kan via CRV Bedrijf de klauwgezondheidsstatus van zijn bedrijf bekijken. Zo kan de veehouder, eventueel in samenspraak met adviseurs op het bedrijf, werken aan een betere klauwgezondheid van de veestapel.