Vragen van klauwverzorgers

Hoe wordt de Klauw Gezondheid Score (KGS) berekend?

De KGS is een berekening die gemaakt wordt voor het gehele koppel, waarin enkele correctiefactoren meegewogen worden zoals seizoen en leeftijd. De score van het koppel wordt vergeleken met het landelijk gemiddelde. Een score van 50 geeft aan dat het koppel overeenkomt met het landelijk gemiddelde. Een hogere score geeft aan dat het koppel beter scoort dan het landelijke gemiddelde.

De KGS wordt over alle aandoeningen berekend en over iedere aandoening afzonderlijk.

Waarom worden er voor sommige aandoeningen 3 niveaus gescoord?

Allereerst kunt u, als klauwverzorger, aangeven of er wel of geen aandoening is en vervolgens wordt de ernst vastgelegd. Bij besmettelijke aandoeningen is het allereerst van belang om te weten of er wel of geen sprake is van een besmetting, dat komt terug in de KGS.

Vervolgens geeft de ernst van de aandoening aan hoeveel last de dieren van een aandoening hebben (kreupel). Bij besmettelijke aandoeningen is het belangrijk zo vroeg mogelijk maatregelen te treffen zodat de ernst niet snel toeneemt.

In DigiKlauw vindt u zowel de KGS als per aandoening de ernst van de aandoening. Deze gegevens zijn beide belangrijk om in het oog te houden en om de maatregelen erop af te stemmen.

Waarom moet ik ook koeien registreren die geen aandoeningen hebben?

Dit is nodig om de KGS te kunnen berekenen. Voor de KGS is het belangrijk het percentage dieren met aandoening te kennen. Daarnaast heeft de veehouder inzicht in welke koeien wanneer bekapt zijn et cetera.

Wie kan de gegevens van DigiKlauw inzien?

De informatie kan gezien worden door de veehouder zelf en door de adviseurs op het bedrijf van de veehouder. De veehouder kan de informatie bijvoorbeeld delen met zijn dierenarts en/of voeradviseur en uiteraard de klauwverzorger. Daarnaast gebruikt CRV de gegevens voor de fokwaardeschatting. CRV en GD hebben als databeheerders inzage in de gegevens, maar mogen die slechts gebruiken voor andere doeleinden met toestemming van de veehouder.

Hoeveel kost DigiKlauw?

De kosten voor het DigiKlauw-abonnement DigiKlauw bedragen € 22,50 per veehouder per jaar. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het gebruik van de DigiKlauw- app of andere kosten voor de klauwverzorger. De kosten voor DigiKlauw zijn voor de veehouder, tenzij anders afgesproken met de klauwverzorger.