Informatie voor de Dierenarts

DigiKlauw is een softwareprogramma waarmee de klauwgezondheidsgegevens die verzameld worden bij het bekappen in één systeem worden vastgelegd. De gegevens worden bewerkt én digitaal raadpleegbaar gemaakt. Door het verloop van de klauwgezondheid op een bedrijf te monitoren in pirDAP, biedt DigiKlauw aanknopingspunten voor uw bedrijfsbegeleiding en uw adviezen voor managementaanpassingen. Zo kunt u samen met uw veehouders werken aan gezonde klauwen, een beter dierwelzijn en kostprijsverlaging.