Vragen van dierenartsen

Hoe wordt de Klauw Gezondheid Score (KGS) berekend?

De KGS is een berekening die gemaakt wordt voor het gehele koppel, waarin enkele correctiefactoren meegewogen worden zoals seizoen en leeftijd. De score van het koppel wordt vergeleken met het landelijk gemiddelde. Een score van 50 geeft aan dat het koppel overeenkomt met het landelijk gemiddelde. Een hogere score geeft aan dat het koppel beter scoort dan het landelijk gemiddelde.

De KGS wordt over alle aandoeningen berekend en over iedere aandoening afzonderlijk.

Waarom worden er voor sommige aandoeningen 3 niveaus gescoord door de klauwverzorger?

Allereerst geeft de klauwverzorger aan of er wel of geen aandoening is en vervolgens wordt de ernst vastgelegd. Bij besmettelijke aandoeningen is het allereerst van belang om te weten of er wel of geen sprake is van een besmetting, dat komt terug in de KGS.

Vervolgens geeft de ernst van de aandoening aan hoeveel last de runderen van een aandoening hebben (kreupel). Bij besmettelijke aandoeningen is het belangrijk zo vroeg mogelijk maatregelen te treffen zodat de ernst niet snel toeneemt.

In DigiKlauw vindt u zowel de KGS als per aandoening de ernst van de aandoening. Deze gegevens zijn beide belangrijk om te beoordelen en om de maatregelen erop af te stemmen.

Wie kan de gegevens van DigiKlauw inzien?

De informatie kan gezien worden door de veehouder zelf en door de adviseurs op het bedrijf van de veehouder. De veehouder kan de informatie bijvoorbeeld delen met zijn dierenarts en/of voeradviseur en uiteraard de klauwverzorger. Daarnaast gebruikt CRV de gegevens voor de fokwaardeschatting. CRV en GD hebben als databeheerders inzage in de gegevens, maar mogen die slechts gebruiken voor andere doeleinden met toestemming van de veehouder.

Waar kan ik de DigiKlauw-gegevens vinden?

De DigiKlauw-gegevens kunt u vinden in pirDAP. Op termijn zijn ze ook te raadplegen via VeeOnline.

Hoe kan ik de gegevens goed gebruiken in mijn bedrijfsbegeleiding?

Ons advies is om de gegevens standaard te bespreken in de reguliere bedrijfsbegeleiding en om ze minimaal één keer per jaar diepgaander aandacht te geven in een ‘klauwgezondheidsgesprek’. Een goede ondersteuning kunt u vinden in onder andere Veekompas.

Hoeveel kost DigiKlauw voor de DAP

Voor deelnemers aan pirDAP kost DigiKlauw niets extra’s. Er zijn dus geen extra kosten verbonden aan het gebruik van DigiKlauw voor dierenartsen die gebruik maken van pirDAP.